Back to top

Wegenis- en omgevingswerken

  • Diverse kleine en middelgrote wegenwerken op privéterreinen
  • Plaatsen van verschillende types verhardingen (asfalt, beton, betonstraatstenen , …)
  • Plaatsen lijnvormige elementen (borduren, goten, watergreppels)
  • Aanleggen parkings
  • Plaatsen keermuren
  • Plaatsen straatmeubilair
  • Voor groenaanleg kunnen we steeds beroep doen op betrouwbare partners