Back to top

Rioleringswerken

  • Aanleg rioleringen in beton, grès, PVC en PP met bijhorende huisaansluitingen en inspectieputten, al naargelang de noodzaak al dan niet met beschoeiing
  • Plaatsen infiltratie- en bufferbekkens